Επίκουρος: για την ευτυχία

Την ευτυχία και τη μακαριότητα δεν τις προκαλούν ούτε τα πολλά πλούτη…

Επίκουρος: για την ευτυχία

Την ευτυχία και τη μακαριότητα δεν τις προκαλούν ούτε τα πολλά πλούτη.
Ούτε οι πολλές ασχολίες, ούτε το κυνήγι για την εξουσία, ούτε η πολιτική δύναμη, αλλά το να μην είσαι θλιμμένος, η πραότητα των συναισθημάτων και η ψυχική διάθεση που καθορίζει τα όρια της ύπαρξής μας σύμφωνα με την φύση.

Επίκουρος

Διαβάστε επίσης

Close