Το τυχαίο είναι που κάνει τέτοια μάγια, Μίλαν Κούντερα

Για να είναι ένας έρωτας αξέχαστος

Το τυχαίο είναι που κάνει τέτοια μάγια, Μίλαν Κούντερα

Το τυχαίο είναι που κάνει τέτοια μάγια
όχι το αναγκαίο.
Για να είναι ένας έρωτας αξέχαστος πρέπει τα τυχαία
να συναντώνται σ΄αυτόν από την πρώτη στιγμή.

Μίλαν Κούντερα

Διαβάστε επίσης

Close