Το παιδί μου δεν μιλάει καθαρά: πότε πρέπει να συμβουλευτώ έναν ειδικό;

Αν ένα παιδί αρχίσει την σχολική φοίτηση με φωνολογικά προβλήματα θα δυσκολευτεί να κατακτήσει την ανάγνωση και τη γραφή.

Το παιδί μου δεν μιλάει καθαρά: πότε πρέπει να συμβουλευτώ έναν ειδικό;

Τα περισσότερα παιδιά μιλούν χωρίς δυσκολία.

Ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο, παρουσιάζει δυσκολία στην ανάπτυξη της ομιλίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική του προσαρμογή καθώς και αργότερα την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Τα παιδιά στην ηλικία των 18 μηνών χρησιμοποιούν λεξιλόγιο περίπου 50 λέξεων και επειδή δεν γίνονται πάντα κατανοητά από τους άλλους, αρχίζουν να προσέχουν τον τρόπο που προφέρουν οι ενήλικες τις λέξεις και προσπαθούν να τις προφέρουν με τον ίδιο τρόπο.

Λόγω των περιορισμένων αντιληπτικών και κινητικών τους ικανοτήτων, δυσκολεύονται να τις προφέρουν και γι΄αυτό τις απλοποιούν με συγκεκριμένο τρόπο εφαρμόζοντας διαδικασίες απλοποίησης. Στις διαδικασίες αυτές το παιδί αντικαθιστά μια ομάδα γλωσσικών ήχων που παρουσιάζουν μια κοινή δυσκολία με μια ομάδα, που στερείται της δυσκολίας αυτής.

Για παράδειγμα, αντικαθιστά ήχους με διάρκεια όπως ”σ”, ”β”, ή ”φ” με στιγμιαίους που αρθρώνονται στο ίδιο σημείο όπως ”τ”, ”π”, ”ντ” και προφέρει ”τώμα” αντί για ”σώμα”, ”τέλω” αντί για ”θέλω”, ”ντέντρο” αντί για ”δέντρο” ή απλοποιεί τις λέξεις παραλείποντας συλλαβές ή γλωσσικούς ήχους και προφέρει ”μέλα” αντί ”καραμέλα”, ”πίτι” αντί ”σπίτι” κ.α.

Όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικασίες απλοποίησης, μεγαλώνοντας όμως τις μειώνουν και σταδιακά οργανώνουν την ομιλία τους και μιλούν όπως οι ενήλικες. Αν ένα παιδί μιλάει σαν παιδί μικρότερης ηλικίας ή είναι δυσκατάληπτο τότε λέμε ότι παρουσιάζει ανωριμότητα ή διαταραχή στην οργάνωση του φωνολογικού του συστήματος.

Εκτός από τα προβλήματα στην οργάνωση του φωνολογικού συστήματος ένα παιδί μπορεί να παρουσιάζει πρόβλημα στην άρθρωση των φθόγγων. Οι πιο συνηθισμένες διαταραχές στην άρθρωση είναι η παραφθορά των ουσιαστικών ”σ”, ”ζ”, ”ξ”, ”ψ”, ”τσ”, ”τζ” και του ”ρ”.

Αν ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μιλάει σαν ένα πολύ μικρότερο παιδί ή η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη, είναι απαραίτητο να γίνει η εξέταση της ομιλίας του από έναν λογοπεδικό – λογοθεραπευτή, για να αξιολογηθεί αν χρειάζεται αγωγή λόγου και για την καλύτερη λεκτική επικοινωνία αλλά και για να αποφευχθούν δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Αν ένα παιδί αρχίσει την σχολική φοίτηση με φωνολογικά προβλήματα θα δυσκολευτεί να κατακτήσει την ανάγνωση και τη γραφή.

Είναι, λοιπόν, καλύτερα, αν έχουμε υποψίες ότι η ομιλία του παιδιού μας παρουσιάζει καθυστέρηση να συμβουλευτούμε από νωρίς έναν ειδικό ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το παιδί και οι όποιες δυσκολίες να αντιμεωτιστούν προτού επηρεάσουν την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης.

 

Μαρία Τσιμουρδάγκα, Μ.Α. Λογοθεραπεύτρια – Ειδ. Παιδαγωγός
Αγγελική Τεληγιαννίδου, Λογοθεραπεύτρια

Διαβάστε επίσης

Close